Belgyógyászat "C" épület - Tantárgyak 2018/2019. II. félév

Tantárgykód/ Neptun Tantárgynév
Course
Vezetőtanár
Coordinator
Kredit
Credit
Követelmény típus
Exam
Óraszám
Lectures
Megjegyzések
Notes
Kötelező tantárgy
Obligatory course
AOBEL04T6 Internal Medicine (Immunology and Rheumatology) Dr. Tarr Tünde 3 Colloquium 27+18 According to timetable
AOBEL03A6 Belgyógyászat II. (Immunológia, reumatológia) Dr. Tarr Tünde 3 Kollokvium 27+18 Órarend szerint
GYKLI01G8 Klinikai Alapismeretek Dr. Bakó Gyula 5 Kollokvium 65+30 Órarend szerint
GYKLI02P8 Clinical Basics Dr. Bakó Gyula 5 Colloquium 65+30 According to timetable
Szabadon választható tantárgy
Elective course
AOG148708 Új angiológiai vizsgálómódszerek az aterosclerosis korai kimutatásában Dr. Soltész Pál 1 Gyakorlati jegy 10 Könyvtár 6. és 7. hét szerdán 11 órától
AOG128208 New methods in the detection of early atherosclerosis Dr. Soltész Pál 1 Practical grade 8+8 Library Week 6 and 7 Wednesday 11:00
Táplálkozástudományi Mesterképzés 
AOTTKIT2 Klinikai immunológia, táplálékallergia Dr. Csiki Zoltán 2 Kollokvium 14+14 Órarend szerint

Frissítés dátuma: 2019.05.20.